Wat is osteopathie?

Osteopathie is een veilige behandelmethode, die gebaseerd is op principes uit embryologie, fysiologie, anatomie en neurologie.
De osteopathie gaat uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is. Dat lichaam bestaat uit verschillende systemen. Ten eerste het orgaanstelsel, ten tweede het bewegingsapparaat en ten derde het zenuwstelsel met het heiligbeen en de schedelbeenderen.
In het lichaam houden deze systemen elkaar in evenwicht en hebben ze een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen, dit noemen we het zelfgenezend vermogen.
De osteopaat gaat op zoek naar bewegingsverliezen , de oorzaak daarvan, in het lichaam en behandelt deze. Hierdoor moet de balans in het lichaam herstellen, het zelfgenezend vermogen toenemen en de klachten verminderen of verdwijnen.
Het evenwicht kan verstoord raken door bijvoorbeeld een ongeluk, een ziekte of operatie, stress of slechte voedingsgewoonten.
Osteopathie is een reguliere westerse geneeskunde.

 

Wat doet de osteopaat?

De osteopaat onderzoekt en behandelt altijd met zijn handen. Bij een behandeling richt de osteopaat zich op die delen die een klacht in het lichaam veroorzaken. Het kan zijn dat de osteopaat op een andere plaats behandelt dan de plek waar de klacht zich bevindt.
Bij het eerste consult wil de osteopaat weten wat de klachten nu zijn, welke er al eerder zijn geweest en welke behandelingen de patiënt al heeft gehad.
Vervolgens onderzoekt hij het lichaam op bewegingsstoornissen. De patiënt ligt of zit (in ondergoed) op een behandelbank. Bij elke afspraak onderzoekt en behandelt de osteopaat de patiënt en bespreekt de behandeling en geeft adviezen mee.
De osteopaat zal in een behandeling proberen de oorzaak van een klacht weg te nemen, in de verwachting dat daarmee het lichaam in staat gesteld wordt zichzelf verder te herstellen. Behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar. Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten.
Een osteopaat maakt los wat los moet zitten en doet dit met de handen.
Leven is bewegen.